migration banken

Bankaların birleşmesi sürecinde veri merkezi IT altyapılarının birleştirilmesi ve merkezi uygulama bileşenlerinin, banka işlemlerinin ve istemci-sunucu altyapısının konsolidasyonu. Çeşitli bankaların birleştirilmiş ortama göç ettirilmesi. Genel IT proje yönetimi liderliğine destek olarak PMO rolünde: proje denetimi, tedarik (dış hizmetler, yatırım malları), proje belgeleri, göç pilotlarının planlaması ve yürütülmesine destek, personel planlaması.

Sektör: Hizmet