Entwicklung intelligenter Commerce- & Customer-Service-Softwarelösungen

Genel proje yönetiminin bir parçası olarak yedi alt projenin yapılandırılması, planlanması ve koordinasyonunun yanı sıra kontrolü ve izlenmesi: ana ve uzman uygulamalar, geniş alan ağı, telekomünikasyon, IT altyapısı, belge yönetimi, posta sistemi, etkinlik yönetimi.

Sektör: Kamu sektörü