SAP

Müşteri tarafında proje yönetimi, dış hizmet sağlayıcının koordinasyonu, uygulama sürecinin izlenmesi ve kontrolü, geçiş planlaması, proje ve program planlaması, genel OP listesinin izlenmesi ve kontrolü.

Branş: Endüstri