Patientenaufnahme

Farklı hastane lokasyonlarında elektif hastaların yatarak kabulüne ilişkin gerçek süreçlerin (heterojen yapılar) kaydedilmesi ve belgelenmesi, medya süreksizliklerinin yanı sıra zaman ve kalite kayıpları için gerçek süreçlerin analizi ve uyumlaştırılmış bir hedef sürecin önerilmesi.

Sektör: Sağlık Hizmetleri