Geschäftsprozessoptimierung

Şubelerin ana işlemlerindeki süreçler, IT kullanımı ve personel kullanımı bağlamında optimizasyonu. Optimizasyon potansiyeli açısından ilgili süreçlerin belirlenmesi. Süreç sorumlularıyla görüşmelerin yapılması, ana süreçlerin kaydedilmesi, doğrulaması ve optimizasyonu ile bütünleşik ve tekrarlayıcı bir kalite güvencesi gerçekleştirilmesi. Elde edilen sonuçlara dayalı bir önlemler kataloğunun oluşturulması.

Sektör: Endüstri.