Weiterentwicklung einer bestehenden CRM-Lösung

CRM alanında yazılım geliştirici ekibine destek sağlama, arayüzler ve Müşteri Kendi Hizmeti (CSS) konusunda yardımcı olmaktir. İletişim için uyarlanmış Web Hizmetleri ve API’nin kavramsallaştırılması ve uygulanmasıdir. Diğer sistemlerle (örneğin, SAP IS-U) arayüzlerin ve gereksinimlerin kavramsallaştırılması ve uygulanması ve CRM ürününe destek sağlanmasıdir. Web uygulaması CSS için gereksinimlerin kavramsallaştırılması ve uygulanması ile destek sağlamaktir.

Sektör: Enerji