Çeşitli Avrupa ülkelerinde ticari süreçleri yönetmek için SAP’nin kullanıma sunulmasının bir parçası olarak: finans ve kontrol alanları için alt proje yönetimi. Koordinasyon, planlama, izleme, kontrol ve genel proje yönetimine raporlama.

Sektör: Endüstri