SCRUM Master und Coaching im agilen Umfeld

Bir ekip, IT güvenlik çözümlerinin geliştirilmesi ve yönetilmesi konusunda rehberlik ediyor. Özellikle uzun vadeli arşivleme alanında, müşterilerin gereksinimlerinin önceliklendirilmesi, bölünmesi ve uygulanması gerekiyordu. Temel hususlar: çevik süreç yöntemleri, SCRUM prosedürlerinin optimizasyonu, SCRUM toplantılarının hazırlanması ve moderasyonu, ürün sahibi ve geliştirme ekibi arasında arabuluculuk, ekibin genel endişeleri ve sorunları ile desteklenmesi, geliştirme ekibinin koçluğu, ortak bir sprint hedefinin sağlanması, çevikliğin doğru anlaşılması ve uygulanmasının yanı sıra SCRUM etkinliklerinin uygulanmasında destek.

Sektör: Hizmet