Mimarlık Kontrolü

Lütfen bizimle iletişime geçin

Doğru mimari ile IT altyapınızı geleceğe yönelik olarak şekillendirin.

IT Mimarlık Danışmanlığı’nın merkezinde IT Mimarlık Kontrolü yer almaktadır. Bu süreçte işletmenizdeki tüm altyapılar ve sistemler ayrıntılı bir şekilde incelenir ve değerlendirilir. Zayıf noktalar belirlenir ve iyileştirme önerileri geliştirilir. IT Mimarlık Kontrolü, işletmenizin iş gereksinimlerine uygun, verimli, güçlü ve güvenilir bir IT altyapısı oluşturmanıza yardımcı olur.

Uygulamalar ve Arayüzler
Z

Mevcut uygulamaların ve sistemlerin kaydedilmesi

Z

Mevcut arayüzlerin kaydedilmesi

Belgelerin Saklanması
Z

Mevcut belge sınıflarının ve belge türlerinin kaydedilmesi

Z

Belgelerin saklanması, belge sınıflandırılması, etiketlenmesi analizi

Z

Bulunabilirlik, sürüm kontrolü, geçmiş kayıtları, arama sonuçlarının sunumu belirlenmesi

Z

Belge arşivleme düzenlemesi (Arşivleme, revizyon güvenli arşivleme, uzun vadeli arşivleme vb.)

Z

Belge yönetimi ve belge kontrolünün analizi

Altyapı
Z

Altyapı hizmetlerinin kaydedilmesi

Z

Iç ve dış ağ bileşenleri dahil ağın analizi ve kaydedilmesi (belgelendirme)

Z

Uygulamalar, sistemler, altyapı, sistem mimarisi vb. ile ilgili mevcut belgelerin analizi ve kaydedilmesi

Z

Yardım belgelerinin, kullanıcı kılavuzlarının vb. analizi ve kaydedilmesi

Z

Belgelerin depolanma yerlerinin ve güncelliğinin kaydedilmesi

Mimari
Z

Alınan uygulamaların ve sistemlerin mevcut mimarisinde gösterimi

Z

Endüstri tipi referans mimarilerine dayalı hedef mimarisinin tanımlanması

Z

Boşlukların gösterimi

Z

Mevcut mimariden hedef mimarisine geçiş yaklaşımının tanımlanması

Destek ve Bakım
Z

Uygulamalar, sunucular, altyapı bileşenleri vb. için destek ve bakım sözleşmelerinin kaydedilmesi

Z

Bildirim yollarının analizi, belgeleme, önceliklendirme vb.

Z

Hizmet Seviye Anlaşmalarının (SLA) kaydedilmesi ve süreç analizi.

Toplam Değerlendirme
Z

Toplam sonucun sunumu ve değerlendirmesi

Z

Mevcut mimarinin ve hedef mimarinin belirlenmesi

Z

Uygulama için prosedür önerisinin ve uygulama yol haritasının(Roadmap) belirlenmesi