Bestimmung von Soll-Prozessen

Yeni bir iş alanı için iş süreç haritası oluşturma. Rollere ve belgelere sahip ideal süreçlerin tanımlanması. İdeal süreçlerin, iş süreç modeli ve notasyonu (BPMN) 2.0’ye göre bir iş süreç yönetimi aracında belgelenmesi. Gelecekteki süreçlerin kalite yönetimine entegrasyonu. Çalışanların iş süreç yönetimi aracına yönlendirilmesi.

Sektör: Enerji.