Capability Map

Şirket DNA’sının analizi ve iç iş yeteneklerinin belirlenmesi, yeni geliştirilecek dijitalleştirme stratejisinin temeli olarak bir iş yetenek haritasının oluşturulması.

Sektör: Hizmet