Konzeptionierung der Einführung eines Management Informationssystems

Yeni bir yönetim bilgi sisteminin (YBS) tanıtımının uzmanlık ve teknik tasarımı. Yönetime sunulacak raporlar ve göstergelerin hedeflendirilmesi için atölye çalışmaları. Mevcut raporlama süreçlerinin analizi için rapor yazarlarıyla birlikte çalışmalar gerçekleştirme. Uzmanlık kavramını oluşturma. Self Servis İş Zekası (SSİZ) alanında bir pazar analizi yaparak, sonrasında YBS sistemi mimarisinin tasarımını oluşturma. Projeyi gerçekleştirme için fiyat tahmini dahil öneri raporu hazırlama.

Sektör: Hizmet