Bir yazılım ürününün danışmanlığı ve geliştirilmesi

Bir yazılım ürününün danışmanlığı ve geliştirilmesi

Endüstriyel otomasyon alanında yazılım geliştirme. (SDLC) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünün tam danışmanlığının sağlanması. Temel yazılım ürününün müşteri gereksinimlerine göre tasarlanması, oluşturulması, genişletilmesi ve özelleştirilmesi. Ürünün ERP arayüzleri....
Bir web iş platformunun geliştirilmesi ve işletilmesi

Bir web iş platformunun geliştirilmesi ve işletilmesi

Endüstriyel otomasyon alanında yazılım geliştirme. (SDLC) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünün tam danışmanlığının sağlanması. Temel yazılım ürününün müşteri gereksinimlerine göre tasarlanması, oluşturulması, genişletilmesi ve özelleştirilmesi. Ürünün ERP arayüzleri....
Mevcut CRM Çözümünün Geliştirilmesi

Mevcut CRM Çözümünün Geliştirilmesi

CRM alanında yazılım geliştirici ekibine destek sağlama, arayüzler ve Müşteri Kendi Hizmeti (CSS) konusunda yardımcı olmaktir. İletişim için uyarlanmış Web Hizmetleri ve API’nin kavramsallaştırılması ve uygulanmasıdir. Diğer sistemlerle (örneğin, SAP IS-U)...
Eylem önerileri içeren performans analizi

Eylem önerileri içeren performans analizi

Mevcut bir bireysel gelişimin performans analizi ve eylem önerileri ile birlikte bir hedef mimarinin tanımlanması. Gerçek mimarinin, süreçlerin, arayüzlerin ve program kodunun analizi ve performans testleri. Dikey bir prototip temelinde ilgili optimizasyonların...