Entwicklung einer IT-Strategie im Vorfeld einer ERP Auswahl

Proje, yeni bir ERP sisteminin seçimi için bir ön aşama olarak ihtiyaç duyulan kaba bir IT stratejisinin oluşturulmasını içermektedir. Çalıştaylar çerçevesinde yazılım seçim süreci için kılavuz ilkelerin yanı sıra çerçeve koşulların belirlenmesi. IT stratejisine ek olarak, organizasyon, süreçler ve uygulamalar konularında müşteri yönetimi, satış, IT ve personel alanlarında SWOT analizi yoluyla gelecekteki IT ortamı için eylem önerileri geliştirilmiştir. Toplanan bilgilere dayanarak (çerçeve koşulları, eylem önerileri, IT stratejisi), gelecekteki IT sistemi ortamının ana hatları çizilmiş ve bu IT ortamına giriş veya dönüşüm için bir yol haritası geliştirilmiştir.

Sektör: Hizmet