Kurumsal İçerik Yönetimi

Lütfen bizimle iletişime geçin.

Bilginin Potansiyelini Kullanma

Doğru Kurumsal İçerik Yönetimi Sistemi (ECM) ile tüm bilgilerinizi ayarlayabilir, önemli içerikleri belirleyebilir, yasal olarak saklayabilir ve gecikmeden ihtiyaca yönelik olarak kullanabilirsiniz.

Uzuner Danışmanlık uzmanları, dijital içerik ve belgelerin yoğunluğunu merkezi olarak yönetmenizi ve yapılandırılmış bir şekilde sunmanızı sağlayan özelleştirilmiş bir bilgi yönetim sistemi tasarlarlar.

Her zamanki gibi iş süreçlerinizin bütününü göz önünde bulundururuz ve aşağıdaki alanlarda uzmanlığımızı sunarız:

Z

BELGE YÖNETİMİ

Z

FATURA GİRİŞ İŞ AKIŞI

Z

SAP-/ERP-ENTEGRE ARŞİV ÇÖZÜMLERİ

Z

TARAMA

Z

OCR (Optik Karakter Tanıma)

Şirket içi bilgi alışverişi ve sorunsuz iletişim, size önemli bir rekabet avantajı sağlar.

İçerik Yönetimi

Değerli bilgileri düzenlemek ve yönetmek için etkili bir içerik yönetimi vazgeçilmezdir…

Belgelerin Yönetimi ve Arşivlenmesi

Tüm iç ve dış süreçler için bir bilgi tabanı oluşturmak için bir belge yönetim sisteminden faydalanın…

Yönetim Bilgi Sistemleri

Bir Yönetim Bilgi Sistemi (YBS), yönetim kademesi ve diğer iş liderlerine…

Uzuner Consulting - SCRUM