Belgelerin Yönetimi ve Arşivlenmesi

Lütfen bizimle iletişime geçin.

Kağıtsız Ofise Giden Yol

Tüm iç ve dış süreçler için bir bilgi tabanı oluşturmak için bir belge yönetim sisteminden faydalanın: sürüm kontrolü, etiketleme, dizin veya tam metin arama, giriş yap / cıkış yap, belge dağıtımı ve arşivleme gibi işlevleri kullanarak, ilgili bilgileri merkezi olarak yönetme, hedefe yönelik olarak sunma ve erişimi izinlerle kontrol etme imkanına sahip olacaksınız.

Piyasada bulunan teknoloji ve sistemler hakkında size danışmanlık yaparak, gereksinimlerin belirlenmesinden üretici seçimine, uygun araçların uygulanmasına ve işletilmesine kadar ki süreçlerde de size destek oluyoruz.

Referanslar (Alıntı)