İş Yetenek Haritası

İş Yetenek Haritası

Şirket DNA’sının analizi ve dahili iş yeteneklerinin belirlenmesi, geliştirilecek yeni bir dijitalleşme stratejisinin temeli olarak bir iş yeteneği haritasının oluşturulması. Endüstri: Hizmet
Hasta kabulü

Hasta kabulü

Farklı hastane lokasyonlarında elektif hastaların yatarak kabulüne ilişkin gerçek süreçlerin (heterojen yapılar) kaydedilmesi ve belgelenmesi, medya süreksizliklerinin yanı sıra zaman ve kalite kayıpları için gerçek süreçlerin analizi ve uyumlaştırılmış bir hedef...
Kontrol

Kontrol

Bir hastanenin temel ve destek alanlarında başarılı bir şekilde planlanması ve yönetilmesi için bütünsel bir yaklaşımın parçası olarak, IT’yi de dikkate alarak kontrol ve raporlamanın mevcut haliyle değerlendirilmesi ve analizi. Uzman departman ve yönetimin...
Dijital Gündem Oluşturma

Dijital Gündem Oluşturma

Özellikle müşteri katılımı, şirket içi verimlilik kazanımları ve dijital tekliflerin oluşturulmasına odaklanarak tüm dijital faaliyetlerin anlamlı bir envanterini ve değerlendirmesini yapmak. Kısa ve uzun vadede tatil ve günlük misafirlerin yanı sıra çalışanların...
Bir yazılım ürününün danışmanlığı ve geliştirilmesi

Bir yazılım ürününün danışmanlığı ve geliştirilmesi

Endüstriyel otomasyon alanında yazılım geliştirme. (SDLC) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünün tam danışmanlığının sağlanması. Temel yazılım ürününün müşteri gereksinimlerine göre tasarlanması, oluşturulması, genişletilmesi ve özelleştirilmesi. Ürünün ERP arayüzleri....
Kağıtsız ofis

Kağıtsız ofis

Kurumsal süreçleri desteklemek amacıyla, uygun bir Kurumsal İçerik Yönetimi (ECM) sistemi belirlemek ve buna uygun bir çözüm sağlamak için kağıtsız ofis projesi başlatılmıştır. Proje aşağıdaki aşamalara ayrılmıştır: mevcut belgelerin olduğu gibi analizi, iş birimi...