İş Yetenek Haritası

İş Yetenek Haritası

Şirket DNA’sının analizi ve dahili iş yeteneklerinin belirlenmesi, geliştirilecek yeni bir dijitalleşme stratejisinin temeli olarak bir iş yeteneği haritasının oluşturulması. Endüstri: Hizmet
Hasta kabulü

Hasta kabulü

Farklı hastane lokasyonlarında elektif hastaların yatarak kabulüne ilişkin gerçek süreçlerin (heterojen yapılar) kaydedilmesi ve belgelenmesi, medya süreksizliklerinin yanı sıra zaman ve kalite kayıpları için gerçek süreçlerin analizi ve uyumlaştırılmış bir hedef...
Kontrol

Kontrol

Bir hastanenin temel ve destek alanlarında başarılı bir şekilde planlanması ve yönetilmesi için bütünsel bir yaklaşımın parçası olarak, IT’yi de dikkate alarak kontrol ve raporlamanın mevcut haliyle değerlendirilmesi ve analizi. Uzman departman ve yönetimin...
Dolaylı tedarik kanalları

Dolaylı tedarik kanalları

Tüm mal ticaretini uzman toptancılar aracılığıyla yürütmek için: hedef modelin geliştirilmesi, gerekli yeni iş süreçlerinin detaylandırılması ve tüm değer zinciri boyunca mevcut süreçlerde yapılacak ayarlamaların tanımlanması. Belirli müşteriler örneğini kullanarak...
Toptan Lojistik Ortağı

Toptan Lojistik Ortağı

Doğrudan bireysel müşteri tedarigiden lojistik ortakları ve uzman toptancılara yönelik tedarik rotasının kısmen değiştirilmesi. Lojistik ortaklarıyla veri alışverişi desteği, temel veri modelinin uyarlama, ‘yabancı’ teslimat fişi verilerinin alınması ve...
İş Süreçlerinin Optimizasyonu

İş Süreçlerinin Optimizasyonu

Şubelerin ana işlemlerindeki süreçler, IT kullanımı ve personel kullanımı bağlamında optimizasyonu. Optimizasyon potansiyeli açısından ilgili süreçlerin belirlenmesi. Süreç sorumlularıyla görüşmelerin yapılması, ana süreçlerin kaydedilmesi, doğrulaması ve...