SWOT analizi, değerlendirme ve IT stratejisi

SWOT analizi, değerlendirme ve IT stratejisi

Detaylı SWOT analizi, sonuçların profesyonel ve içerik değerlendirmesi. Kurumsal vizyon dikkate alınarak farklı IT organizasyon modellerinin değerlendirilmesi. IT misyonunun geliştirilmesi ve ince ayarının yapılması. Kurumsal misyonla uyumlu bir IT organizasyonunun...
Yeni iş alanı için İdeal Süreçlerin Belirlenmesi

Yeni iş alanı için İdeal Süreçlerin Belirlenmesi

Yeni bir iş alanı için iş süreç haritası oluşturma. Rollere ve belgelere sahip ideal süreçlerin tanımlanması. İdeal süreçlerin, iş süreç modeli ve notasyonu (BPMN) 2.0’ye göre bir iş süreç yönetimi aracında belgelenmesi. Gelecekteki süreçlerin kalite yönetimine...
Mevcut CRM Çözümünün Geliştirilmesi

Mevcut CRM Çözümünün Geliştirilmesi

CRM alanında yazılım geliştirici ekibine destek sağlama, arayüzler ve Müşteri Kendi Hizmeti (CSS) konusunda yardımcı olmaktir. İletişim için uyarlanmış Web Hizmetleri ve API’nin kavramsallaştırılması ve uygulanmasıdir. Diğer sistemlerle (örneğin, SAP IS-U)...
Eylem önerileri içeren performans analizi

Eylem önerileri içeren performans analizi

Mevcut bir bireysel gelişimin performans analizi ve eylem önerileri ile birlikte bir hedef mimarinin tanımlanması. Gerçek mimarinin, süreçlerin, arayüzlerin ve program kodunun analizi ve performans testleri. Dikey bir prototip temelinde ilgili optimizasyonların...