Bir yazılım ürününün danışmanlığı ve geliştirilmesi

Bir yazılım ürününün danışmanlığı ve geliştirilmesi

Endüstriyel otomasyon alanında yazılım geliştirme. (SDLC) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünün tam danışmanlığının sağlanması. Temel yazılım ürününün müşteri gereksinimlerine göre tasarlanması, oluşturulması, genişletilmesi ve özelleştirilmesi. Ürünün ERP arayüzleri....
Proje yönetimi endüstriyel otomasyon

Proje yönetimi endüstriyel otomasyon

Sos ve sosların üretimi ve dolumu için çeşitli üretim hatlarının otomasyonu ve görselleştirilmesi alanında proje yönetimi. Polonya ve Almanya’dan uluslararası bir ekip tarafından Almanya’da kurulum sahası ile uygulama. Ana odak noktası: Gereksinimlerin...
EWM ile SAP depo yönetiminin tanıtımı

EWM ile SAP depo yönetiminin tanıtımı

Müşteri tarafında proje yönetimi, dış hizmet sağlayıcının koordinasyonu, uygulama sürecinin izlenmesi ve kontrolü, geçiş planlaması, proje ve program planlaması, genel OP listesinin izlenmesi ve kontrolü. Branş: Endüstri
SAP Yaygınlaştırma

SAP Yaygınlaştırma

Çeşitli Avrupa ülkelerinde ticari süreçleri yönetmek için SAP’nin kullanıma sunulmasının bir parçası olarak: finans ve kontrol alanları için alt proje yönetimi. Koordinasyon, planlama, izleme, kontrol ve genel proje yönetimine raporlama. Sektör:...
Toptan Lojistik Ortağı

Toptan Lojistik Ortağı

Doğrudan bireysel müşteri tedarigiden lojistik ortakları ve uzman toptancılara yönelik tedarik rotasının kısmen değiştirilmesi. Lojistik ortaklarıyla veri alışverişi desteği, temel veri modelinin uyarlama, ‘yabancı’ teslimat fişi verilerinin alınması ve...
İş Süreçlerinin Optimizasyonu

İş Süreçlerinin Optimizasyonu

Şubelerin ana işlemlerindeki süreçler, IT kullanımı ve personel kullanımı bağlamında optimizasyonu. Optimizasyon potansiyeli açısından ilgili süreçlerin belirlenmesi. Süreç sorumlularıyla görüşmelerin yapılması, ana süreçlerin kaydedilmesi, doğrulaması ve...