Küresel ortak yönetimi

Küresel ortak yönetimi

Yeni bir e-imza süreci aracılığıyla yeni iş ortağı sözleşmelerinin kullanıma sunulması ve mevcut iş ortaklarının sözleşmelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin genel sorumluluk. Küresel paydaşların aktif yönetimi ve kararların otonom olarak hazırlanması ve...
Proje yönetimi endüstriyel otomasyon

Proje yönetimi endüstriyel otomasyon

Sos ve sosların üretimi ve dolumu için çeşitli üretim hatlarının otomasyonu ve görselleştirilmesi alanında proje yönetimi. Polonya ve Almanya’dan uluslararası bir ekip tarafından Almanya’da kurulum sahası ile uygulama. Ana odak noktası: Gereksinimlerin...
EWM ile SAP depo yönetiminin tanıtımı

EWM ile SAP depo yönetiminin tanıtımı

Müşteri tarafında proje yönetimi, dış hizmet sağlayıcının koordinasyonu, uygulama sürecinin izlenmesi ve kontrolü, geçiş planlaması, proje ve program planlaması, genel OP listesinin izlenmesi ve kontrolü. Branş: Endüstri
SAP Yaygınlaştırma

SAP Yaygınlaştırma

Çeşitli Avrupa ülkelerinde ticari süreçleri yönetmek için SAP’nin kullanıma sunulmasının bir parçası olarak: finans ve kontrol alanları için alt proje yönetimi. Koordinasyon, planlama, izleme, kontrol ve genel proje yönetimine raporlama. Sektör:...
Bir şirket birleşmesi için IT geçişi

Bir şirket birleşmesi için IT geçişi

Genel proje yönetiminin bir parçası olarak yedi alt projenin yapılandırılması, planlanması ve koordinasyonunun yanı sıra kontrolü ve izlenmesi: ana ve uzman uygulamalar, geniş alan ağı, telekomünikasyon, IT altyapısı, belge yönetimi, posta sistemi, etkinlik yönetimi....