İş süreç yönetimi

Lütfen bizimle iletişime geçin

Optimum verimlilik için sürekli iş süreç yönetimi

Şirketler, komplike ve sürekli değişen bir ekonomik dünyada rekabetçi kalmak için adapte olmak zorundadır. Bu bağlamda değişime hazırlıklı olma, hız ve esneklik, müşteri gereksinimlerine ve iş hedeflerine odaklanma önem taşır.

Deneyimli danışmanlarımız, özel ihtiyaçlarınıza uygun özelleştirilmiş bir iş süreç yönetimi yaklaşımı tasarlarlar. İş süreçlerinizin hedefe yönelik kontrol ve optimizasyonuyla iş etkinliğinizi ve verimliliğinizi birlikte artırırız.

Müşterilerimize sürekli bir iş süreç yönetiminin uygulanmasında şu temel bileşenlerde yardımcı oluyoruz:

Organizasyon

BPMN 2.0’ye göre iş süreçlerinin sınıflandırılması ve belgelenmesi, bir süreç haritasının oluşturulması

İş süreç yönetimi aracının seçimi ve entegrasyonu, know-how aktarımıyla birlikte

Süreç sorumlularının belirlenmesi ve kuruluş içine entegrasyonu

Kontrol

Süreç hedeflerinin tanımlanması

Süreç performans göstergelerinin belirlenmesi

Hedeflere ulaşma ölçümü ve raporlama

Optimizasyon

İş süreçlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi

Süreç simülasyonlarının gerçekleştirilmesi

İş süreçlerinin yeniden mühendisliği

Referanslar (Alıntı)