Proje Referansları (Kısa Özet)

Lütfen bizimle iletişime geçin

Referanslar

İş Yetenek Haritası

İş Yetenek Haritası

Şirket DNA'sının analizi ve dahili iş yeteneklerinin belirlenmesi, geliştirilecek yeni bir dijitalleşme stratejisinin temeli olarak bir iş yeteneği haritasının oluşturulması. Endüstri: Hizmet

daha fazla bilgi edinin
Hasta kabulü

Hasta kabulü

Farklı hastane lokasyonlarında elektif hastaların yatarak kabulüne ilişkin gerçek süreçlerin (heterojen yapılar) kaydedilmesi ve belgelenmesi, medya süreksizliklerinin yanı sıra zaman ve kalite kayıpları için gerçek süreçlerin analizi ve uyumlaştırılmış bir hedef...

daha fazla bilgi edinin
Kontrol

Kontrol

Bir hastanenin temel ve destek alanlarında başarılı bir şekilde planlanması ve yönetilmesi için bütünsel bir yaklaşımın parçası olarak, IT'yi de dikkate alarak kontrol ve raporlamanın mevcut haliyle değerlendirilmesi ve analizi. Uzman departman ve yönetimin...

daha fazla bilgi edinin
Dijital Gündem Oluşturma

Dijital Gündem Oluşturma

Özellikle müşteri katılımı, şirket içi verimlilik kazanımları ve dijital tekliflerin oluşturulmasına odaklanarak tüm dijital faaliyetlerin anlamlı bir envanterini ve değerlendirmesini yapmak. Kısa ve uzun vadede tatil ve günlük misafirlerin yanı sıra çalışanların...

daha fazla bilgi edinin
Kağıtsız ofis

Kağıtsız ofis

Kurumsal süreçleri desteklemek amacıyla, uygun bir Kurumsal İçerik Yönetimi (ECM) sistemi belirlemek ve buna uygun bir çözüm sağlamak için kağıtsız ofis projesi başlatılmıştır. Proje aşağıdaki aşamalara ayrılmıştır: mevcut belgelerin olduğu gibi analizi, iş birimi...

daha fazla bilgi edinin
Dolaylı tedarik kanalları

Dolaylı tedarik kanalları

Tüm mal ticaretini uzman toptancılar aracılığıyla yürütmek için: hedef modelin geliştirilmesi, gerekli yeni iş süreçlerinin detaylandırılması ve tüm değer zinciri boyunca mevcut süreçlerde yapılacak ayarlamaların tanımlanması. Belirli müşteriler örneğini kullanarak...

daha fazla bilgi edinin
Toptan Lojistik Ortağı

Toptan Lojistik Ortağı

Doğrudan bireysel müşteri tedarigiden lojistik ortakları ve uzman toptancılara yönelik tedarik rotasının kısmen değiştirilmesi. Lojistik ortaklarıyla veri alışverişi desteği, temel veri modelinin uyarlama, 'yabancı' teslimat fişi verilerinin alınması ve kendi...

daha fazla bilgi edinin
İş Süreçlerinin Optimizasyonu

İş Süreçlerinin Optimizasyonu

Şubelerin ana işlemlerindeki süreçler, IT kullanımı ve personel kullanımı bağlamında optimizasyonu. Optimizasyon potansiyeli açısından ilgili süreçlerin belirlenmesi. Süreç sorumlularıyla görüşmelerin yapılması, ana süreçlerin kaydedilmesi, doğrulaması ve...

daha fazla bilgi edinin
SCRUM Ustası ve Agile Ortamda Eğitmenlik

SCRUM Ustası ve Agile Ortamda Eğitmenlik

Bir ekip, IT güvenlik çözümlerinin geliştirilmesi ve yönetilmesi konusunda rehberlik ediyor. Özellikle uzun vadeli arşivleme alanında, müşterilerin gereksinimlerinin önceliklendirilmesi, bölünmesi ve uygulanması gerekiyordu. Temel hususlar: çevik süreç yöntemleri,...

daha fazla bilgi edinin
Yetenek Haritası

Yetenek Haritası

Şirket DNA'sının analizi ve iç iş yeteneklerinin belirlenmesi, yeni geliştirilecek dijitalleştirme stratejisinin temeli olarak bir iş yetenek haritasının oluşturulması. Sektör: Hizmet

daha fazla bilgi edinin
Proje Yönetiminin Analizi

Proje Yönetiminin Analizi

Mevcut proje yönetiminin yöntemler, tutum ve bilgi birikimi, liderlik açılarından optimize edilme fırsatlarını değerlendirme. Proje yönetimi dokümantasyonlarının (çalışma talimatı ve çeşitli şablonlar) ayrıntılı analizi ve başlıca katılımcılarla yapılan...

daha fazla bilgi edinin
Danışmanlık ve Koçluk SCRUM Master

Danışmanlık ve Koçluk SCRUM Master

SCRUM Master rolünün takım içinde netleştirilmesi ve çevik düşünce(Agile Mindset) yapısı/çalışma tarzına yönelik takım koçluğu, Scrum'un doğru şekilde uygulanmasından sorumlu olma, sürüm planlaması(Release-Planung) ve hikaye haritalama(Story-Mapping) konularında...

daha fazla bilgi edinin
Banka Göçüşü

Banka Göçüşü

Bankaların birleşmesi sürecinde veri merkezi IT altyapılarının birleştirilmesi ve merkezi uygulama bileşenlerinin, banka işlemlerinin ve istemci-sunucu altyapısının konsolidasyonu. Çeşitli bankaların birleştirilmiş ortama göç ettirilmesi. Genel IT proje yönetimi...

daha fazla bilgi edinin
Dijital Gündem Oluşturma

Dijital Gündem Oluşturma

Özellikle müşteri katılımı, şirket içi verimlilik kazanımları ve dijital tekliflerin oluşturulmasına odaklanarak tüm dijital faaliyetlerin anlamlı bir envanterini ve değerlendirmesini yapmak. Kısa ve uzun vadede tatil ve günlük misafirlerin yanı sıra çalışanların...

daha fazla bilgi edinin
Mevcut CRM Çözümünün Geliştirilmesi

Mevcut CRM Çözümünün Geliştirilmesi

CRM alanında yazılım geliştirici ekibine destek sağlama, arayüzler ve Müşteri Kendi Hizmeti (CSS) konusunda yardımcı olmaktir. İletişim için uyarlanmış Web Hizmetleri ve API'nin kavramsallaştırılması ve uygulanmasıdir. Diğer sistemlerle (örneğin, SAP IS-U) arayüzlerin...

daha fazla bilgi edinin
Eylem önerileri içeren performans analizi

Eylem önerileri içeren performans analizi

Mevcut bir bireysel gelişimin performans analizi ve eylem önerileri ile birlikte bir hedef mimarinin tanımlanması. Gerçek mimarinin, süreçlerin, arayüzlerin ve program kodunun analizi ve performans testleri. Dikey bir prototip temelinde ilgili optimizasyonların...

daha fazla bilgi edinin